ıstılâh


ıstılâh
(A.)
[ حﻼﻄﺹا ]
terim, tabir.

Osmanli Türkçesİ sözlüğü . 2015.

Look at other dictionaries:

  • Istılâh — (ıstılah) terim …   Hukuk Sözlüğü

  • ıstılah — is., esk., Ar. iṣṭilāḥ 1) Terim 2) mec. Herkesin anlamadığı özel anlamda kullanılan söz Atasözü, Deyim ve Birleşik Fiiller ıstılah paralamak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • istilah — is. <ər.> köhn. Termin. <Mirzə Rəhim ağa:> Bala, mən fanatizmin mənasını bilmirəm. . . Bu sözlər firəngiməabların təzə istilahlarıdır. M. S. O.. Aydının fikrincə, şair adi və şablon sözdən qaçıb, təzə bir istilah yaratmışdı. M. Hüs …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • istilah — ə. 1) sözün hamı tərəfindən qəbul edilmiş mənada işlədilməsi; 2) xüsusi ifadə; 3) termin; 4) lüğət …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • ISTILAH — Tabir, deyim. Belirli bir topluluğun, bir lafzı lügat mânasından çıkararak başka bir mânada kullanmaları. * Bir ilim veya mesleğe âid kelime. Terim. Erbab ı ilim arasındaki ve herkesin anlamadığı kelime. * Muvafakat. Uygunluk. Barışmak. İttifak …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • ıstılah paralamak — herkesin anlamadığı ağdalı bir biçimde konuşmak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • bəistilah. . . — <fars. be və ər. istilah> köhn. Adətən tərkiblərdə işlənir. . . . dilində, . . . dilincə, . . . dilində desək, . . . demişkən, . . . deyildiyi kimi. Bir para müsəlman müəllimlərinin canına bir cin müsəllət olub ki, yoldaşları öz aralarında… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • bəistilah — f. və ə. izafət birləşməsinin «demişkən» mənasında birinci tərəfi, məs.: bəistilahi türk türklər demişkən; türkün sözü …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • istilahat — ə. «istilah» c. terminlər; t. terminologiya …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • Indon — is a short term for Indonesia and Indonesian, similar to Brit for Briton or British , though nowadays in a more derogatory context. This word had been used widely in Malaysia. Some Indonesian media has formerly used the term, however due to the… …   Wikipedia